Welkom

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting, in 1990 opgericht vanuit de vleeskalversector met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.

Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt op vrijwillige basis en is mogelijk voor een ieder die zich aan het kwaliteitssysteem wil conformeren. Meer dan 95% van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij de SKV aangesloten. Door zich bij de SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren.


Het Handboek herkomstregio vleeskalveren vindt u hier. 

 
 

Actueel

SKV stelt importverbod risicogebied Estland in

In verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Estland heeft de SKV besloten om met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit het risicogebied, de districten Valga en Viljandi in Estland, niet toe te staan.  Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Estland gelden aanvullende eisen. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

lees meer

SKV stelt importverbod Roemenië in

De SKV heeft in verband met het voorkomen van Blauwtong  in Roemenië besloten met ingang van 28 augustus de opzet van kalveren uit Roemenië niet toe te staan. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit Roemenië verboden is.

lees meer

Uitbreiding importverbod risicogebied Letland en Litouwen door SKV

In verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Letland en Litouwen heeft de SKV eerder besloten om de opzet van kalveren uit het risicogebied in Letland en Litouwen niet toe te staan.  Aangezien recent opnieuw Afrikaanse Varkenspest is geconstateerd is het vanaf 27 augustus 2014 eveneens verboden kalveren op te zetten afkomstig enkele aanvullende districten c.q. gebieden. Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Letland en Litouwen gelden aanvullende eisen. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

lees meer

SKV scherpt BVD maatregelen verder aan

In verband met het voorkomen van BVD type 2 heeft de SKV vorige week besloten om met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit risicogebieden in Duitsland uitsluitend toe te staan onder strikte voorwaarden. Met ingang van 24 juli a.s. zijn deze voorwaarden aangepast. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat alle kalveren uit Duitsland worden gecontroleerd en gekanaliseerd.

lees meer

Importverboden

De meest actuele informatie over de importverboden uit Litouwen, Polen en Letland i.v.m. Afrikaanse en Klasieke Varkenspest.

lees meer