Welkom

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting, in 1990 opgericht vanuit de vleeskalversector met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.

Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt op vrijwillige basis en is mogelijk voor een ieder die zich aan het kwaliteitssysteem wil conformeren. Meer dan 95% van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij SKV aangesloten. Door zich bij SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren.
 
 

Actueel

Opzetverbod kalveren uit Bulgarije

Met ingang van 10-10-2016 is het verboden kalveren uit Bulgarije op te zetten in verband met het voorkomen van de besmettelijke ziekte Lumpy Skin Disease.

lees meer

Opheffing verbod opzetten kalveren uit Polen, Litouwen, Letland en Estland

De SKV heeft, gelet op de huidige omstandigheden, besloten dat het verbod voor het opzetten van kalveren in verband met Afrikaanse en Klassieke varkenspest uit Polen, Litouwen, Letland en Estland met ingang van 24 april a.s. vervalt.

lees meer

SKV stelt importverbod Hongarije in

De SKV heeft in verband met het voorkomen van Blauwtong in Hongarije besloten met ingang van 17 oktober 2014 de opzet van kalveren uit Hongarije niet toe te staan. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit Hongarije verboden is.

lees meer

Importverbod BVD vervalt

Sinds 11 juli 2014 gelden er maatregelen ter voorkoming van uitbreiding van de virusinfectie BVD type 2. In de afgelopen maanden zijn er geen BVD uitbraken meer geconstateerd en bekend gemaakt. Om deze reden heeft SKV besloten dat het importverbod per maandag 29 september onder voorwaarden vervalt.Klik hier om de voorwaarden te bekijken.

lees meer

Importverboden

De meest actuele informatie over de importverboden uit Litouwen, Polen, Letland, Estland i.v.m. Afrikaanse en Klassieke Varkenspest en RoemeniĆ« en Hongarije i.v.m. Blauwtong.

lees meer