Welkom

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting, in 1990 opgericht vanuit de vleeskalversector met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.

Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt op vrijwillige basis en is mogelijk voor een ieder die zich aan het kwaliteitssysteem wil conformeren. Meer dan 95% van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij de SKV aangesloten. Door zich bij de SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren.


Het Handboek herkomstregio vleeskalveren vindt u hier. 


 

 

 

Actueel

Aanvulling importverbod Polen en Litouwen door SKV

In verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Polen en Litouwen heeft de SKV eerder besloten met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit de risicogebieden niet toe te staan. Vandaag heeft de SKV besloten dat kalveren uit Litouwen en Polen van buiten het risicogebied slechts mogen worden opgezet indien op het betreffende bedrijf geen varkens aanwezig zijn.

lees meer

Uitbreiding importverbod risicogebied Polen door SKV

In verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Polen heeft de SKV eerder deze week besloten met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit het risicogebied, de provincie Podlaskie, niet toe te staan.  Aangezien opnieuw Afrikaanse Varkenspest is geconstateerd nabij de grens met Wit Rusland, is het vanaf 21 februari 2014 eveneens verboden kalveren op te zetten afkomstig uit het gebied Losicki in de provincie Mazowieckie en Bialski en Wlodawski in de provincie Lubelskie. Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Polen gelden aanvullende eisen. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

lees meer

Importverbod Risicogebied Polen

De SKV heeft in verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Polen besloten met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit het risicogebied, de provincie Podlaskie, niet toe te staan.  Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Polen gelden aanvullende eisen. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

lees meer

Importverbod Risicogebied Litouwen

De SKV heeft in verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Litouwen besloten met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit het risicogebied, waaronder de Varena regio en de Salcininkai regio, niet toe te staan. Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Litouwen gelden aanvullende eisen. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

lees meer

website www.gecontroleerd kalfsvlees.eu gelanceerd

SKV (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector) lanceert een unieke site in het kader van de voorlichtingscampagne.

lees meer

Toestemmingsverklaring Meitelling

Dienst Regelingen heeft SKV gevraagd haar medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling tussen private partijen en de overheid om op die manier de lasten voor u als veehouder te verminderen.

lees meer