Welkom

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting, in 1990 opgericht vanuit de vleeskalversector met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.

Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt op vrijwillige basis en is mogelijk voor een ieder die zich aan het kwaliteitssysteem wil conformeren. Meer dan 95% van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij de SKV aangesloten. Door zich bij de SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren.


Het Handboek herkomstregio vleeskalveren vindt u hier. 

 
 

Actueel

Uitbreiding importverbod risicogebied Letland door SKV

In verband met het voorkomen van Klassieke en Afrikaanse Varkenspest in Letland heeft de SKV in juni besloten om de opzet van kalveren uit het risicogebied, de gemeente Dagdas Novads en Kraslavas Novads in Letland, niet toe te staan. Aangezien recent opnieuw Afrikaanse Varkenspest geconstateerd is in onder meer de gemeente Valkas Novads, is het vanaf 25 juli 2014 eveneens verboden kalveren op te zetten afkomstig uit de gemeente Valkas Novads en enkele andere gemeenten. Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Letland gelden aanvullende eisen. Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import respectievelijk het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

lees meer

SKV scherpt BVD maatregelen verder aan

In verband met het voorkomen van BVD type 2 heeft de SKV vorige week besloten om met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit risicogebieden in Duitsland uitsluitend toe te staan onder strikte voorwaarden. Met ingang van 24 juli a.s. zijn deze voorwaarden aangepast. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat alle kalveren uit Duitsland worden gecontroleerd en gekanaliseerd.

lees meer

Importverboden

De meest actuele informatie over de importverboden uit Litouwen, Polen en Letland i.v.m. Afrikaanse en Klasieke Varkenspest.

lees meer