Bestuur

Het bestuur van SKV bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter en secretaris/penningmeester. De bestuursleden zijn onafhankelijk; zij zijn niet betrokken in de productie van kalvervoeders, het houden van of de handel in vleeskalveren of het vlees daarvan.
 
Het bestuur SKV is belast met het besturen van de Stichting en behartigt de belangen van SKV. Het bestuur vergadert 5 tot 6 keer per jaar en neemt alle besluiten die het in het belang van de SKV nodig acht.
 
In de statuten is beschreven hoe het bestuur en de stichting is vorm gegeven.
 
In de reglementen van SKV is beschreven op welke wijze SKV toezicht houdt en wat de verplichtingen voor de aangeslotenen zijn.


In het Huishoudelijk Reglement is onder andere voorzien in de oprichting van de Wetenschappelijke Raad, de Technische Commissie, de Juridische Commissie en de Geschillencommissie.

Actueel

SKV Jaarverslag 2018

Het SKV jaarverslag van 2018 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

SKV Jaarverslag 2017

Het SKV jaarverslag van 2017 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer