Bestuur

Het bestuur van de SKV bestaat uit twaalf leden. Zij vertegenwoordigen verschillende organisaties in de Nederlandse vee-, vlees- en diervoedersector:
 
Het bestuur van de SKV is belast met het besturen van de Stichting en behartigt de belangen van de SKV. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar en neemt besluiten die het in het belang van de SKV nodig acht. De SKV kent ook adviserende leden die het bestuur op diverse terreinen terzijde staan. De adviserende leden kunnen aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen, maar hebben geen stemrecht.

Het SKV-bestuur heeft een aantal reglementen en statuten vastgesteld, waaronder  het Controle- en Sanctiereglement SKV. Hierin wordt onder andere beschreven op welke wijze de SKV toezicht houdt en controles uitvoert én wat daarbij de verplichtingen voor de aangeslotenen bij de SKV zijn.

In het Huishoudelijk Reglement is onder andere voorzien in de oprichting van de Wetenschappelijke Raad, de Technische Commissie, de Juridische Commissie en de Geschillencommissie.

Actueel

SKV Jaarverslag 2018

Het SKV jaarverslag van 2018 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

SKV Jaarverslag 2017

Het SKV jaarverslag van 2017 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer